Isikukaitsevahenditest “terve talupoja mõistusega”

Kõik algab ettevõtte töökeskkonna kaardistamisest - tööruumid ja alad, tegevused, töövahendid, ametid, töölaadid ja ohutegurid. Sõltuvalt kus, millega, millises rollis ja kuidas töötaja töötab, saab järeldada igat konkreetset töötajat mõjutavad ohutegurid. Riske, mida ei saa ennetada tehniliste ühiskaitsevahendite või muudatustega töökorralduses, tuleb maandada isikukaitsevahendite abil. 

Tööandja kohustused:

 1. Määrab isikukaitsevahendi kasutamise korra ja kestuse. Töökorralduses peab arvestama isikukaitsevahendi põhjustatavad füüsilist ja/või vaimset lisakoormust.
 2. Varustab töötajad isikukaitsevahenditega ning korraldab nende hoolduse ja puhastuse oma kulul. 
 3. Peab tagama, et isikukaitsevahendit kasutatakse valmistaja antud kasutusjuhendi ja tööandja poolt kehtestatud kasutamise korrast lähtuvalt - viies läbi juhendamisi ja kontrollima korrektset kasutamist. 
 4. Teostama isikukaitsevahendite arvestust (õigeaegsed kontrollid ja hooldused, kasutustähtaja ületanud või kõlbmatute vahendite asendamine, jne.) 

Töötaja kohustused:

 1. Kasutama talle väljastatud vahendeid vastavalt kasutusjuhendile ja tööandja antud juhistele. 
 2. Hoidma vahendid töökorras. 

Töötajal ei ole õigust keelduda isikukaitsevahendi kasutamisest, kuid ta saab keelduda kasutamast mõnda konkreetset talle väljastatud vahendit juhul, kui see talle objektiivselt ei sobi. 

Kuidas Remato aitab?

 • Võimaldab pidada isikukaitsevahendite ja pädevuste (tervisekontroll, koolitused, jne) arvestust isikupõhiselt.
 • Luua vahenditele hooldus- ja kontrollide graafikuid.
 • Teavitab, kui mõni tähtaeg hakkab saabuma või on juba möödas.
 • Võimaldab hallata ja jagada seotud dokumentatsiooni (kasutusjuhendid, koolitusmaterjalid, jne).
 • Digitaliseerib isikukaitsevahendite väljastamise protsessi - ei ole vaja allkirju paberitele koguda ega ülevaateid Excelis hoida, vaid kõik toimub äpis.