Menaxhimi i personelit

Përmirëso rendimentin, disiplinën dhe produktivitetin

Provo falas Rezervo një demonstrim
Remato-staff-macbook Remato-tracker-mobile

Gjurmuesi

Regjistro çdo veprim që bëhet

 • Aktivizo regjistrimin e orëve të punës
 • Verifiko pjesëmarrjen me GPS
 • Mblidh fotografi, ecurinë në punë dhe konsumin e materialeve

Any device works

iOS & Android apps, biometric devices & regular phone support.

Push-button phones

Suprema biometric devices

Any device works

iOS & Android apps, biometric devices & regular phone support.

Push-button phones

Suprema biometric devices

Pamja e përgjithshme në kohë reale

Shiko rendimentin e personelit në kohë reale

 • Shiko kush po punon me çfarë dhe ku
 • Shiko kush nuk është paraqitur në punë

Oraret dhe raportimet

Automatizo planifikimet dhe fletëllogaritëset

 • Menaxho disponueshmërinë dhe aftësitë e personelit
 • Mirato kohën e punës dhe honorarët
 • Analizo produktivitetin nga raportet

Detyrat dhe planifikimi

Fillo dhe mbaro punën në kohë

 • Menaxho detyra të vetme dhe periodike
 • Shmang rezervimet dublikatë
 • Cakto njoftimet dhe rikujtesat

Biseda

Dediko një vend për diskutimet e punës

 • Mundëso një bashkëpunim më të mirë
 • Përkthe mesazhe nga gjuhë të tjera
 • Shkruaj më pak nga ligjërimi në tekst

You’re in a great bunch

Join the hundreds of happy customers across the globe

Thanks to remato we have a clear overview of our schedules and the actual work hours. Pictures, documents, and other info is automatically collected under the correct project. Time tracking is also easy for the workers.

30 people, renovation

All of our data and accounting is now more accurate, both at the object level and altogether. The automatic hourly table is great - we used to create the tables and calculations manually, now everything is created as a collaborative work of the crew and the amounts are summed instantly.

20 people, Micropiles

The information is more precise and associated with the correct project. Previously, the information was on paper that was not as detailed and accurate. Remato also makes it easier to check the information afterwards through various reports and timesheets. A very big advantage is that the team can take pictures of the work on the site and the photos are automatically gathered to project galleries.

30 people, Electricity contractor

The good thing is that workers can take photos of the site throughout the workday by adding them to the work entry and all the photos you take are automatically related to the correct projects and are available in the project gallery.

20 people, Electricity contractor

I have all the data in real-time and precisely by second. All the old paperwork is gone, I don’t have a pile of paper timesheets on my table anymore.

60 people, General contractor

Remato made our workflows and information more digital and manageable. It is a good system and it works. Reports and information are easy to get by month, group, object, etc. It is easy to check each month what and where the team has been doing.

30 people, roofing contractor

Remato is a convenient and useful tool. All the old-school paperwork is gone. Thanks to Remato workers' attitudes towards work and working hours have changed drastically. People show up on time and respect the working hours. For me, it is very convenient that the pictures are in the site gallery. It is very good to get an overview of the construction site from anywhere and there is no need to visit it physically so often.

20 people, general contractor

First, Remato made our payroll system much simpler, more accurate and more transparent. But the biggest win, however, is that team and time management by our managers has become much more efficient and controllable.

30 people, Electricity contractor

Digital timekeeping together with information from pictures taken on the construction site is especially helpful in compiling the documentation. A good overview of the work that is already done and what people are doing right now.

60 people, fireproofing

Zbulo platformën

Softuer ndërtimi i krijuar për kontraktorë të vegjël e të mesëm që punojnë në terren

Projektet

 • Bëj preventiv dhe planifiko
 • Gjenero propozime
 • Buxhet në kohë reale
 • Galeria e fotografive
 • Planimetri dhe dokumente
 • Ditari i kantierit

Projektet

Budgets, Bids, Schedules, Docs

Asetet

 • Pajisjet dhe materialet
 • Vendndodhja dhe gjendja
 • Përgjegjësitë
 • Rezervimi dhe transferimi
 • Kontrollet dhe mirëmbajtja
 • Fotografitë dhe dokumentet

Asetet

Tools and Equipment, Materials

Pse duhet të na zgjedhësh

Sepse për ne suksesi yt dhe e gjithë përvoja e klientit është e rëndësishme

I thjeshtë dhe i sigurt

Lehtësia në përdorim dhe siguria janë dy nga vlerat tona bazë

Klienti është i pari

Koha mesatare e përgjigjes është më pak se pesë minuta

Të gjitha në një

Askush nuk dëshiron të përdorë 5 aplikacione të ndryshme për të mbaruar punë

Të gjitha pajisjet

Mund të përdoret me çdo model telefoni, tableti ose kompjuteri përmes internetit dhe aplikacioneve

18 Languages

Cilido në ekipet ndërkombëtare mund të përdorë gjuhën e tij/saj