Menaxhimi i projektit

Fito dhe menaxho më shumë projekte me më lehtësi

Provo falas Rezervo një demonstrim
Remato-portfolio Remato-gallery-iphone (1)

Buxheti

Ki nën kontroll produktin përfundimtar

 • Bëj preventiv të kostove
 • Krijo oferta propozimesh profesionale
 • Monitoro financën në kohë reale

Planifikimi

Fillo dhe mbaro punën në kohë

 • Planifiko detyrat, punën dhe pajisjet
 • Vendos njoftimet dhe rikujtesat
 • Dikto konfliktet më përpara

Dokumentet

Sistemo si duhet dokumentacionin për kantierin

 • Mbaj ditarin e kantierit
 • Ndaj planimetritë dhe skedarët e tjerë
 • Gjenero raporte pune

Fotografitë

Siguro vërtetime të mirëfillta pune

 • Mblidh fotografi nga personeli në terren
 • Inspekto ecurinë dhe problemet
 • Mbro veten nga konfliktet

Dil

Konfirmo dokumentet me nënshkrime

 • Detyrat e plotësuara
 • Raportet e punës
 • Ditarët e kantierit

You’re in a great bunch

Join the hundreds of happy customers across the globe

Thanks to remato we have a clear overview of our schedules and the actual work hours. Pictures, documents, and other info is automatically collected under the correct project. Time tracking is also easy for the workers.

30 people, renovation

All of our data and accounting is now more accurate, both at the object level and altogether. The automatic hourly table is great - we used to create the tables and calculations manually, now everything is created as a collaborative work of the crew and the amounts are summed instantly.

20 people, Micropiles

The information is more precise and associated with the correct project. Previously, the information was on paper that was not as detailed and accurate. Remato also makes it easier to check the information afterwards through various reports and timesheets. A very big advantage is that the team can take pictures of the work on the site and the photos are automatically gathered to project galleries.

30 people, Electricity contractor

The good thing is that workers can take photos of the site throughout the workday by adding them to the work entry and all the photos you take are automatically related to the correct projects and are available in the project gallery.

20 people, Electricity contractor

Life is easier when all the information is available on the mobile. It's convenient to keep an eye on everything and it works very well. I'm trying to find something to pick on, but I can't think of anything. Many of our assets are worth thousands, and it is very good if things are clear and under control, all the information is there. Very good to see that every saw and tool has records straight about when the oil was last changed, etc.

30 people, roofing contractor

It is very easy to identify when something has changed. A separate bonus is the easy login system - there is no need to remember passwords. It's very good and comfortable, and I haven't seen anyone else doing it like that. The best part is that all the information is in one place and accessible from any computer and phone.

330 people, Cleaning

It is very easy to identify when something has changed. A separate bonus is the easy login system - there is no need to remember passwords. It's very good and comfortable, and I haven't seen anyone else doing it like that. The best part is that all the information is in one place and accessible from any computer and phone.

330 people, Cleaning

I have all the data in real-time and precisely by second. All the old paperwork is gone, I don’t have a pile of paper timesheets on my table anymore.

60 people, General contractor

Zbulo platformën

Softuer ndërtimi i krijuar për kontraktorë të vegjël e të mesëm që punojnë në terren

Personeli

 • Planifikimi
 • Gjurmimi i kohës
 • GPS-ja e pjesëmarrjes
 • Fletë automatike e orëve të punës
 • Biseda në aplikacion
 • Kualifikimet

Personeli

Work Tracking, Qualifications, Reports

Asetet

 • Pajisjet dhe materialet
 • Vendndodhja dhe gjendja
 • Përgjegjësitë
 • Rezervimi dhe transferimi
 • Kontrollet dhe mirëmbajtja
 • Fotografitë dhe dokumentet

Asetet

Tools and Equipment, Materials

Pse duhet të na zgjedhësh

Sepse për ne suksesi yt dhe e gjithë përvoja e klientit është e rëndësishme

I thjeshtë dhe i sigurt

Lehtësia në përdorim dhe siguria janë dy nga vlerat tona bazë

Klienti është i pari

Koha mesatare e përgjigjes është më pak se pesë minuta

Të gjitha në një

Askush nuk dëshiron të përdorë 5 aplikacione të ndryshme për të mbaruar punë

Të gjitha pajisjet

Mund të përdoret me çdo model telefoni, tableti ose kompjuteri përmes internetit dhe aplikacioneve

18 Languages

Cilido në ekipet ndërkombëtare mund të përdorë gjuhën e tij/saj