Remato äpp – inimeste, projektide ja varade haldamiseks.

Saad kiirelt aru, kas tasub edasi lugeda kui..

  1. ..sinu meeskonnas esineb vaidlusi tööaegade ja tehtu kvaliteedi osas.
  2. ..sul ei ole head ülevaadet varade asukohast, vastutajast ja seisukorrast.
  3. ..sinu projektid ja dokumentatsioon on laiali paberites, excelis ja e-mailides.

Tead, see ei ole üldse haruldane klubi kus olla. Väga suurel osal meeskondadest on samad väljakutsed. Loe, kuidas me need ära lahendasime.

Remato ABC – miks, kuidas ja mida?

Remato on tarkvaraplatvorm (äpp), mis on mõeldud füüsilist laadi tööde mugavaks ja efektiivseks korraldamiseks. St. kõik-võimalikud tööd, ärid ja valdkonnad, mille keskmes on inimesed, kes kasutavad tööriistu ja materjale. Näiteks ehitusettevõte või ehitusmaterjali tootja. Miks mitte ka näiteks puhastusteenindusega tegelev ettevõte, jäätmekäitleja, metsamajandusettevõte või jaekett.  

Lihtsas keeles on Remato sinu äri “operatsioonisüsteem”, mille eesmärgiks on lihtsustada erinevaid tööprotsesse, mida seni on tehtud paberil või excelis: töö arvestustöögraafikudvarade/tööriistade inventuurjooniseddokumendideelarve ja seadistatavad vormid

Tootmisettevõtte näide

Tootmisjuhtimise süsteemi (nt. Monitor ERP) info põhjal tekivad Remato-sse planeeritud, tootmises ja juba tarnitud tooted nagu uksed, aknad, mööbel, jne. Nende varade tarnimisega seotud tegevused planeeritakse ja teostatakse kasutades Remato iOS/Android äppe ja veebi

Ühe uksetehase näitel on protsess järgmine. Projektijuht loob peamiselt 2 tüüpi ülesandeid: a) mõõdistada avad b) paigaldada toodetud uksed. Need ülesanded on üldjuhul täpselt märgitud PDF joonistele ja iga ülesanne sisaldab nõudeid, mis on selle täitmise eelduseks. Näiteks mõõdistamise puhul on vaja fikseerida ava kõrgus, laius ja sügavus millimeetrites. Paigaldamise puhul on vaja teha mitmeid pilte protsessist ning võtta kliendi allkiri. Teostajad näevad neile määratud ülesandeid äpist ja seal on kõik vajalik ülesandega tutvumiseks ja selle täitmise dokumenteerimiseks. 

Sama äpp võimaldab pidada tehtud tööde osas nii tüki kui ka aja põhist arvestust ning hallata tööde teostamiseks vajalikke seadmeid ja muid materjale – vastates küsimustele kus? mis seisukorras? ja kelle vastutusel? tööriistad, seadmed, materjalid ja muud varad on või olid. Lisaks saab hallata juhendeid, sertifikaate, hooldusi ning inventuure (GPS positsioneeritud pildid varast). 

Puhastusteenuse näide

Valdkonna ja töö iseloomu arvestades on peamine väljakutse kliendiga kokkulepitud teenustaseme tagamine. Selleks kliendihaldurid haldavad kõikide klientide koristustöid ühtses graafikus ülesannete kaupa. Igal ülesandel oma tähtaeg, vastutaja, eesmärk ja asukoht.  

Tihti on vaja lahendust, mis teostab koristajate kohalolu kontrolli GPS positsioneeringuga, stopperiga mõõdab tööaega ja võimaldab robustset viisi tehtud tööde jäädvustamiseks piltide ja muu info abil (nt. kliendi allkiri). See võimaldab teostada töötajate kvaliteedikontrolli ning lihtne on kliendile edastada professionaalne ülevaade tulemusest. Kui märgistada koristusseadmed QR koodidega, siis on võimalik jälgida kes, millal, kus ja milliseid seadmeid kasutas.

Kogu tegevuse üleselt saab teostada perioodilisi väljavõtteid töötajatele töötasude arvutamiseks ja klientidele arvete koostamiseks. Aruandeid saab eksportida ka MS Excel formaati.

Elektitööde ettevõtte näide

Väljakutseks on kõrged nõudmised tööde menetlusele ja teostuse dokumenteerimisele. Remato võimaldab igal ettevõttel luua ja konfigureerida endale erinevate tööde malle, mille sisuks on ülesannete täitmiseks nõutud andmete väljad (kasutaja sisestab midagi, teeb pildi ja/või äpp positsioneerib hetke asukoha). Nendel töödel on tavaliselt hinnakirjast tulenevad hinnad, mis võimaldab iga lepingu kohta jälgida tulud/kulud eelarvet. 

Tööde teostamisel tuleb tihti ette olukordi, kus on vajadus meeskonnaga midagi kooskõlastada või lihtsalt jagada infot. Näiteks teha pilt defektist jagamaks seda meeskonnaga või siis teatamaks materjalide saabumise kellaajast. Tihti on vaja pidada ka lihtsamaid arutelusid.